İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


KYÖ Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimize İş Hukuku kapsamında sunmuş olduğumuz başlıca hizmetlerimiz;

İşçi yönünden;

- İş akdinin feshine yönelik ihtarnamelerin hazırlanması

- Her türlü işçilik hak ve alacağına yönelik davaların açılması ve dava sürecinin yürütülmesi

- İş kazalarından doğan maddi ve manevi tazminat davaları

- İşe iade davaları

- Sigortalılığın tespitine ilişkin davalar

İşveren yönünden;

- İş yeri personel yönetmeliklerinin hazırlanması

- İş sözleşmelerinin hazırlanması

- İş Hukuku'ndan kaynaklanan her türlü dava sürecinin yürütülmesi

- Arabuluculuk müzakerelerinin yürütülmesi

“Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı.”

Molierac

 

Çalışma Saatlerimiz

Bize Ulaşın