İnşaat Hukuku


KYÖ Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimize İnşaat Hukuku kapsamında sunmuş olduğumuz başlıca hizmetlerimiz;

- Kentsel dönüşüm ile ilgili kararların alınacağı apartman yönetimi toplantıları için Kat Mülkiyeti Kanunu'na uygun toplantı çağrı ve karar tutanaklarının hazırlanması,

- Riskli yapı ve riskli alan tespitine ilişkin davaların açılması 

- Kentsel dönüşüme tabi tutulacak taşınmazlarda ikamet eden kat maliklerinin kira yardımından faydalanması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne yapılacak başvurular

- Kentsel dönüşümle ilgili kararların alınacağı apartman yönetimi toplantılarına katılmayan kat maliklerine ihtarname gönderilmesi

- Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması

- İnşaat firmalarına 6306 sayılı Kanun'un uygulanmasıyla ilgili ticari danışmanlık

- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü ve belediyelerde takip edilecek iş ve işlemler

“Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı.”

Molierac

 

Çalışma Saatlerimiz

Bize Ulaşın