Miras Hukuku


KYÖ Hukuk & Danışmanlık olarak, Miras Hukuku kapsamında müvekkillerimize sunmuş olduğumuz başlıca hizmetlerimiz;

- Veraset ilamı alınması

- Mirasın reddi davaları

- Mirasçıdan mal kaçırma davaları

- Saklı paya ilişkin davalar

- Tenkis davaları

- Vasiyetnamelerin düzenlenmesi

- Vasiyetnamenin iptali davaları

- Mirasçılık belgesinin iptali davaları

- Mirasın tespiti davaları

- Muris muvazaası davaları

- Mirasın hükmen reddi davaları

- Miras intikal işlemlerinin yapılması

“Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı.”

Molierac

 

Çalışma Saatlerimiz

Bize Ulaşın