İcra ve İflas Hukuku


KYÖ Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimize İcra-İflas Hukuku kapsamında sunmuş olduğumuz başlıca hizmetlerimiz;

- Kambiyo senetlerine özgü icra takip işlemlerinin yapılması

- İlamlı ve ilamsız icra takibi başlatılması

- İpoteğin iptali davaları

- Kira alacağının ödenmemesinden dolayı haciz ve tahliye talepli icra takip işlemleri

- İflas yolu ile takip işlemleri ve iflas davaları 

- İcra takibine itiraz ve ödeme emrinin iptali işlemleri

- İtirazın kaldırılması, itirazın iptali, menfi tespit davaları

- Usulsüz tebligata itiraz işlemleri

“Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı.”

Molierac

 

Çalışma Saatlerimiz

Bize Ulaşın