Sözleşmeler Hukuku


KYÖ Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimize Sözleşmeler Hukuku kapsamında sunmuş olduğumuz başlıca hizmetlerimiz;

- Kiralamayı içeren her türlü sözleşmenin hazırlanması

- Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından önce kontrol edilerek aleyhe olabilecek hususlarda uyarılarda bulunulması

- Değişen yasal mevzuat ve güncel Yargıtay kararlarına göre sözleşmelerin revize edilmesi

- Mücbir hal sebebiyle ifa güçlüğü meydana gelen hallerde sözleşme hükümlerinin yeni hal ve koşullara uyarlanması

- Her türlü sözleşmenin baştan sona tanzim edilerek imza aşamasına uygun hale getirilmesi

“Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı.”

Molierac

 

Çalışma Saatlerimiz

Bize Ulaşın